Lễ ăn hỏi 5 tráp là số lượng tráp thông dụng và được đặt nhiều nhất trong các lễ ăn hỏi của người miền Bắc. 5 tráp với vừa đủ các lễ vật cần thiết nhất của lễ ăn hỏi gồm: tháp chè, tháp sen, tháp bánh cốm, tháp bánh phu thê, mâm cau đẹp, lẵng hoa quả kết rồng phượng đẹp mắt. Giá tráp ăn hỏi thường thay đổi tùy theo những lễ vật bạn chọn để bày mâm lễ, cũng như loại tráp hay mâm sắp tráp, loại hoa trang trí tráp. Tại Hà Nội, hiện nay Cưới hỏi Xanh Wedding hiện đang là đơn vị uy tín cung cấp cháp ăn hỏi có giá rẻ nhất.

Tư vấn và Báo giá: 0985 215 578
Địa chỉ: 385 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

———————

BÁO GIÁ BỘ LỄ ĂN HỎI 5 TRÁP TRANG TRÍ HOA LỤA

 Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Cơ Bản : 2.800.000đ

1. Tráp trầu cau đẹp kết nghệ thuật
2. Tráp bánh cốm Hàng Than: 100 suất
3. Tráp bánh phu thê Hàng Than: 100 suất
4. Tráp chè Thái Nguyên: 100 suất
5. Tráp mứt sen Hàng Điếu: 100 suất
=> Khuyến mại 500.000đ : 01 Tráp xin dâu trị giá 200.000đ  HOẶC 01 Tráp dẫn lễ (3 quả cau lá trầu, 3 cốm, 3 quả chè, 1 bao thăng long dẹt) + 02 Quả pháo giấy + 03 Lixi to lễ đen + 10 Lixi bé + 100 Túi chia quà  + 05 Chữ hỷ to dán xe

 Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Truyền Thống : 3.700.000đ

1. Tráp trầu cau đẹp kết nghệ thuật
2. Tráp rượu thuốc (3 chai voka cá sấu xanh to 500ml + 3 cây thăng long dẹt vàng), trang trí hoa tươi
3. Tráp lẵng quả theo mùa, điểm hoa tươi
4. Tráp 100 suất bánh (50 suất bánh cốm + 50 suất bánh phu thê Hàng Than)
5. Tráp 100 suất sen chè (50 suất chè Thái Nguyên + 50 suất mứt hạt sen Hàng Điếu)
=> Khuyến mại 500.000đ : 01 Tráp xin dâu trị giá 200.000đ  HOẶC 01 Tráp dẫn lễ (3 quả cau lá trầu, 3 cốm, 3 quả chè, 1 bao thăng long dẹt) + 02 Quả pháo giấy + 03 Lixi to lễ đen + 10 Lixi bé + 50 Túi chia quà  + 05 Chữ hỷ to dán xe

 Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Rồng Phượng kết chung : 4.400.000đ

1. Tráp trầu cau đẹp kết nghệ thuật
2. Tráp rượu thuốc (3 chai voka cá sấu xanh to 500ml + 3 cây thăng long dẹt vàng), trang trí hoa tươi
3. Tráp lẵng quả theo mùa kết Rồng Phượng chung nghệ thuật
4. Tráp 100 suất bánh (50 suất bánh cốm + 50 suất bánh phu thê Hàng Than)
5. Tráp 100 suất sen chè (50 suất chè Thái Nguyên + 50 suất mứt hạt sen Hàng Điếu)
=> Khuyến mại 500.000đ : 01 Tráp xin dâu trị giá 200.000đ  HOẶC 01 Tráp dẫn lễ (3 quả cau lá trầu, 3 cốm, 3 quả chè, 1 bao thăng long dẹt) + 02 Quả pháo giấy + 03 Lixi to lễ đen + 10 Lixi bé + 100 Túi chia quà  + 05 Chữ hỷ to dán xe

Tráp ăn hỏi 5 lễ Rồng Phượng Tách Rời : 4.450.000đ

1. Tráp trầu cau đẹp kết nghệ thuật
2. Tráp rượu thuốc (3 chai voka cá sấu xanh to 500ml + 3 cây thăng long dẹt vàng), trang trí hoa tươi
3. Tráp lẵng quả theo mùa kết Rồng Phượng chung nghệ thuật
4. Tráp 100 suất bánh (50 suất bánh cốm + 50 suất bánh phu thê Hàng Than)
5. Tráp 100 suất sen chè (50 suất chè Thái Nguyên + 50 suất mứt hạt sen Hàng Điếu)
=> Khuyến mại 500.000đ : 01 Tráp xin dâu trị giá 200.000đ  HOẶC 01 Tráp dẫn lễ (3 quả cau lá trầu, 3 cốm, 3 quả chè, 1 bao thăng long dẹt) + 02 Quả pháo giấy + 03 Lixi to lễ đen + 10 Lixi bé + 100 Túi chia quà  + 05 Chữ hỷ to dán xe

Lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng Phượng Vip Cao Cấp : 7.500.000đ

1. Tráp trầu cau đẹp kết Phượng Vip nghệ thuật
2. Tráp rượu thuốc (3 chai vang chile + 3 cây vina cứng), trang trí hoa tươi
3. Tráp lẵng quả theo mùa kết Rồng Vip nghệ thuật
4. Tráp 100 suất bánh (50 suất bánh cốm + 50 suất bánh phu thê Hàng Than)
5. Tráp 100 suất sen chè (50 suất chè Thái Nguyên + 50 suất mứt hạt sen Hàng Điếu)
=> Khuyến mại 500.000đ : 01 Tráp xin dâu trị giá 200.000đ  HOẶC 01 Tráp dẫn lễ (3 quả cau lá trầu, 3 cốm, 3 quả chè, 1 bao thăng long dẹt) + 02 Quả pháo giấy + 03 Lixi to lễ đen + 10 Lixi bé + 100 Túi chia quà  + 05 Chữ hỷ to dán xe

BÁO GIÁ BỘ LỄ ĂN HỎI 5 TRÁP TRANG TRÍ HOA TƯƠI

Tráp Ăn Hỏi 5 Lễ Rồng Phượng tách rời HOA TƯƠI : 5.000.000đ

1. Tráp trầu cau đẹp kết Phượng nghệ thuật
2. Tráp rượu thuốc (3 chai voka cá sấu xanh to 500ml + 3 cây thăng long dẹt vàng), trang trí hoa tươi
3. Tráp lẵng quả theo mùa kết Rồng nghệ thuật, điểm hoa tươi
4. Tráp 100 suất bánh (50 suất bánh cốm + 50 suất bánh phu thê Hàng Than)
5. Tráp 100 suất sen chè (50 suất chè Thái Nguyên + 50 suất mứt hạt sen Hàng Điếu)
=> Khuyến mại 500.000đ : 01 Tráp xin dâu trị giá 200.000đ  HOẶC 01 Tráp dẫn lễ (3 quả cau lá trầu, 3 cốm, 3 quả chè, 1 bao thăng long dẹt) + 02 Quả pháo giấy + 03 Lixi to lễ đen + 10 Lixi bé + 100 Túi chia quà  + 05 Chữ hỷ to dán xe

5 Tráp Ăn Hỏi Rồng Phượng Vip HOA TƯƠI : 7.700.000đ

1. Tráp trầu cau đẹp kết Phượng nghệ thuật
2. Tráp rượu thuốc (3 chai vang chile + 3 cây vina cứng), trang trí hoa tươi
3. Tráp lẵng quả theo mùa kết Rồng nghệ thuật
4. Tráp 100 suất bánh (50 suất bánh cốm + 50 suất bánh phu thê Hàng Than)
5. Tráp 100 suất sen chè (50 suất chè Thái Nguyên + 50 suất mứt hạt sen Hàng Điếu)
=> Khuyến mại 500.000đ : 01 Tráp xin dâu trị giá 200.000đ  HOẶC 01 Tráp dẫn lễ (3 quả cau lá trầu, 3 cốm, 3 quả chè, 1 bao thăng long dẹt) + 02 Quả pháo giấy + 03 Lixi to lễ đen + 10 Lixi bé + 100 Túi chia quà  + 05 Chữ hỷ to dán xe

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Rồng Phượng Vip HOA TƯƠI CÓ LAN HỒ ĐIỆP : 8.700.000đ

1. Tráp trầu cau đẹp kết Phượng nghệ thuật
2. Tráp rượu thuốc (3 chai vang chile + 3 cây vina cứng), trang trí hoa tươi
3. Tráp lẵng quả theo mùa kết Rồng nghệ thuật
4. Tráp 100 suất bánh (50 suất bánh cốm + 50 suất bánh phu thê)
5. Tráp 100 suất sen chè (50 suất chè Thái Nguyên + 50 suất mứt hạt sen Hàng Điếu)
=> Khuyến mại 500.000đ : 01 Tráp xin dâu trị giá 200.000đ  HOẶC 01 Tráp dẫn lễ (3 quả cau lá trầu, 3 cốm, 3 quả chè, 1 bao thăng long dẹt) + 02 Quả pháo giấy + 03 Lixi to lễ đen + 10 Lixi bé + 100 Túi chia quà  + 05 Chữ hỷ to dán xe

Ngoài Tráp Ăn Hỏi Chúng Tôi Còn Cung Cấp Rất Nhiều Dịch Vụ Khác:

1. Tráp Lễ Dạm Ngõ
2. Cho thuê Đội Bê Tráp
3. Cho thuê Xe Cưới Đẹp
4. Hoa trang trí xe cưới – hoa cầm tay cô dâu
5. Cho thuê Phông – Cổng hoa cưới hỏi
6. Cho thuê bàn ghế cưới hỏi
7. Cho thuê Nhà Rạp cưới hỏi

Để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0985.215.578 hoặc inbox Zalo, Facebook chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay.

Mời bạn tham khảo thêm: Các mẫu Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp kèm báo giá chi tiết