Nhà rạp đám cưới trọn gói RC-107

Nhà Rạp Đám Cưới Truyền Thống : 1.800.000đ

– Nhà bạt lụa với đầy đủ màu sắc cơ bản.
– Trang trí phông lụa thẳng xếp ly.
– Trần vải kèm đèn chùm.
– Mái quây bằng bạt trắng.
– Khung rạp bằng sắt, linh hoạt, tuỳ chọn kích thước.
– Thêm thảm cỏ trải sàn: 20.000đ/m2
Giá thành: 90.000đ/m2
Dưới 20m2 tính = 20m2 ( 1.800.000/nhà )
Ưu đãi:
– Miễn phí khảo sát, tư vấn, ký hợp đồng tại nhà.
– Miễn phí vận chuyển, lắp đặt, thu đồ.

Nhà rạp đám cưới trọn gói RC-100

Nhà Rạp Đám Cưới Hiện Đại : 2.400.000đ

– Nhà bạt lụa với đầy đủ màu sắc cơ bản
– Trang trí đèn xung quanh
– Trang trí phông lụa túm buộc hoa
– Trang trí trần bằng cầu hoa và dây lá xanh
– Trần vải kèm đèn chùm
– Mái quây bằng bạt trắng
– Thảm cỏ trải sàn
– Khung rạp bằng sắt, linh hoạt, tuỳ chọn kích thước.
Giá thành: 120.000đ/m2
Dưới 20m2 tính = 20m2 ( 2.400.000/nhà )
Ưu đãi:
– Miễn phí khảo sát, tư vấn, ký hợp đồng tại nhà
– Miễn phí vận chuyển, lắp đặt, thu đồ

Nhà rạp đám cưới cao cấp

Nhà Rạp Đám Cưới Hiện Đại : 3.000.000đ

– Nhà bạt lụa cao cấp với đầy đủ màu sắc hiện đại
– Trang trí viền dây led và đèn chùm cao cấp
– Có trần bằng vải lụa trắng và đèn chùm
– Trang trí trần bằng cầu hoa và dây lá xanh
– Quanh nhà rạp trang trí trụ hoa lụa
– Trang trí trụ lá xanh tự nhiên
– Thảm cỏ trải sàn
– Khung rạp bằng sắt, linh hoạt, tuỳ chọn kích thước.
Giá thành: 150.000đ/m2
Dưới 20m2 tính = 20m2 ( 3.000.000/nhà )
Ưu đãi:
– Miễn phí khảo sát, tư vấn, ký hợp đồng tại nhà
– Miễn phí vận chuyển, lắp đặt, thu đồ

Nhà rạp ô lệch tâm đẹp hiện đại

Nhà Rạp Ô Lệch Tâm Hiện Đại : 3.000.000đ

– 2 Ô Lệch tâm trắng.
– 20m2 Thảm cỏ xanh.
– Trang trí đèn dây led.
– Cổng hoa lụa đẹp nghệ thuật.
– 2 Trụ hoa lụa trang trí.
– Trụ cau dừa trang trí tự nhiên.
Ô trơn thuê lẻ: 400.000đ
Ô kèm đèn trang trí: 500.000đ
Ưu đãi:
– Miễn phí khảo sát, tư vấn, ký hợp đồng tại nhà.
– Miễn phí vận chuyển, lắp đặt, thu đồ.

Nhà rạp ăn cỗ đám hỏi đám cưới

Nhà Rạp Ăn Cỗ Cưới Hỏi: 1.500.000đ

– Nhà bạt lụa với đầy đủ màu sắc cơ bản
– Mái quây bằng bạt không thả trần
– Xung quanh thả lụa thẳng
– Khung rạp bằng sắt, linh hoạt, tuỳ chọn kích thước.
Giá thành trên 20m2: 70.000đ/m2
Dưới 20m2 tính = 20m2 ( 1.500.000/nhà )
Ưu đãi:
– Miễn phí khảo sát, tư vấn, ký hợp đồng tại nhà
– Miễn phí vận chuyển, lắp đặt, thu đồ

Nhà Rạp không gian ăn cỗ

Nhà Rạp Không Gian Ăn Tiệc : 2.400.000đ

– Nhà bạt lụa với đầy đủ màu sắc cơ bản
– Trang trí đèn xung quanh
– Trang trí phông lụa túm buộc hoa
– Trang trí trần bằng cầu hoa và dây lá xanh
– Trần vải kèm đèn chùm
– Mái quây bằng bạt trắng
– Thảm cỏ trải sàn
– Khung rạp bằng sắt, linh hoạt, tuỳ chọn kích thước.
Giá thành: 120.000đ/m2
Dưới 20m2 tính = 20m2 ( 2.400.000/nhà )
Ưu đãi:
– Miễn phí khảo sát, tư vấn, ký hợp đồng tại nhà
– Miễn phí vận chuyển, lắp đặt, thu đồ