Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo CB01

Gói tiết kiệm TG001 :  ̶3̶̶.̶̶2̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ
Sale còn: 2.800.000đ

– Gói tiết kiệm cho không gian diện tích nhỏ
– 01 Phông hoa lụa đẹp có đèn nháy
– Biển in tên Cô dâu Chú rể
– 01 Cổng hoa lụa 2 chùm
– 04 Bộ bàn ghế không tựa, có khăn phủ và nơ bọc ghế
– 04 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 04 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 04 Lọ hoa lụa để bàn
——————-
Nâng cấp Gói theo yêu cầu
+ Ghế Banquet có tựa, khăn phủ: 400.000đ
+ Phông Cưới khung hoa: 200.000đ
+ Cổng Hoa cắm kín: 200.000đ
——————–
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.600.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 130N – 150N/m2
+ Bộ kê tráp 5-7-9: 150N-200N-250N
+ Ghế nhựa vuông, khăn phủ: 150.000đ/bộ
+ Ghế Banquet có tựa, khăn phủ: 250.000đ/bộ
+ Ghế Chavarri cao cấp, buộc nơ: 350.000đ/bộ

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo CB03

Gói Truyền thống TG002 :  ̶4.̶̶20̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ
Giảm còn: 3.600.000đ

– 01 Phông hoa lụa đẹp + có đèn nháy
– Biển in tên CDCR, khung hoa lụa đẹp
– 01 Cổng hoa lụa mẫu 4 chùm hoặc cắm kín
– 06 Bộ bàn ghế Banquet có tựa, có khăn phủ
– 06 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 06 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 06 Lọ hoa lụa để bàn
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí
——————-
Nâng cấp Gói theo yêu cầu
+ Ghế Chavarri cao cấp, buộc nơ: 700.000đ
+ Phông Cưới cắt chữ CNC: 500.000đ
+ Cổng Hoa cắm nghệ thuật: 500.000đ
——————–
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.600.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 130N – 150N/m2
+ Ghế Banquet có tựa, khăn phủ: 250.000đ/bộ
+ Ghế Chavarri cao cấp, buộc nơ: 350.000đ/bộ

Gói Hiện Đại TG003 :  ̶5.̶̶50̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ
Giảm còn: 4.600.000đ

– 01 Phông hoa lụa hiện đại + có đèn nháy
– Bộ tên Cô dâu Chú rể cắt chữ CNC
– 01 Cổng hoa lụa mẫu 4 chùm hoặc cắm kín
– 06 Bộ bàn ghế Banquet có tựa, có khăn phủ
– 06 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 06 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 06 Lọ hoa lụa để bàn
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí
——————-
Nâng cấp Gói theo yêu cầu
+ Ghế Chavarri cao cấp, buộc nơ: 700.000đ
+ Phông Cưới vách cứng 1 tấm: 1.200.000đ
+ Cổng Hoa cắm nghệ thuật: 500.000đ
——————–
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.600.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 130N – 150N/m2
+ Ghế Banquet có tựa, khăn phủ: 250.000đ/bộ
+ Ghế Chavarri cao cấp, buộc nơ: 350.000đ/bộ

Gói Silver TG004 :  ̶6.̶̶50̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ
Giảm còn: 5.500.000đ

– 01 Phông hoa lụa hiện đại + có đèn nháy
– 01 Bộ chữ tên Cô dâu Chú rể cắt CNC
– 01 Cổng hoa lụa mẫu 4 chùm hoặc cắm kín
– 06 Bộ bàn ghế Chevarri, buộc nơ, khăn phủ
– 06 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 06 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 06 Lọ hoa lụa để bàn
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí
——————-
Nâng cấp Gói theo yêu cầu
+ Khăn phủ & ấm chén cao cấp: 600.000đ
+ Phông Cưới vách cứng 1 tấm: 1.200.000đ
+ Phông Cưới vách cứng dưới 8m2: 2.800.000đ
+ Phông Cưới vách cứng 10m2: 4.000.000đ
+ Cổng Hoa cắm nghệ thuật: 500.000đ
——————–
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.600.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 130N – 150N/m2
+ Ghế Chavarri cao cấp, buộc nơ: 350.000đ/bộ
+ Hoa tươi để bàn: 50N – 100N

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo VIP04

Gói Ruby TG005 :  ̶8.̶̶50̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ
Giảm còn: 7.500.000đ

– 01 Phông lụa hoặc 1 vách cứng nghệ thuật
– 01 Bộ tên Cô dâu Chú rể cắt chữ CNC
– 01 Cổng hoa lụa nghệ thuật
– 06 Bộ bàn ghế Chavari, khăn phủ cao cấp
– 06 Bộ Ấm chén sứ hạng sang
– 06 Khay 2 tầng cao cấp để bánh kẹo
– 06 Lọ hoa lụa để bàn đẹp
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí
——————-
Nâng cấp Gói theo yêu cầu
+ Phông Cưới vách cứng dưới 8m2: 2.000.000đ
+ Phông Cưới vách cứng 10m2: 3.000.000đ
+ Cổng Hoa cắm nghệ thuật: 500.000đ
——————–
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.600.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 130N – 150N/m2
+ Ghế Chavarri, khăn phủ, ấm chén vip: 450.000đ/bộ
+ Hoa tươi để bàn: 50N – 100N

Gói Diamond TG006 :  ̶12.̶̶20̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ
Giảm còn: 10.800.000đ

– 01 Phông vách cứng hoa lụa nghệ thuật
– Bộ tên Cô dâu Chú rể cắt chữ CNC
– 01 Cổng hoa lụa nghệ thuật
– 06 Bộ bàn ghế Chavari, khăn phủ cao cấp
– 06 Bộ Ấm chén sứ hạng sang
– 06 Khay để bánh kẹo sang trọng
– 06 Lẵng hoa tươi để bàn đẹp
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí
——————-
Nâng cấp Gói theo yêu cầu
+ Bộ bàn ghế LOUIS quý tộc: 4.000.000đ
——————–
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.600.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 130N – 150N/m2