trang trí tư gia trọn gói tại Hà Nội

COMBO-001 : 1.500.000đ

– 01 Phông hoa lụa nghệ thuật 3,5x3m
– Biển in tên CDCR gắn khung formex
– 03 Bộ bàn ghế không tựa, có khăn phủ
– 03 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 03 Tháp 3 tầng đựng bánh kẹo
– 03 Lọ hoa lụa để bàn đẹp
——————-
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Bộ bàn ghế Không Tựa có nơ bọc: 150.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Có Tựa có nơ bọc: 250.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Chiavarri cao cấp: 350.000đ/bộ
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.500.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 120N – 150N/m2
+ Có tính Phụ phí kích thước Phông, Cổng ngoài kích thước

trang trí tư gia trọn gói tại Hà Nội

COMBO-002 : 2.800.000đ

– 01 Phông hoa lụa nghệ thuật 3,5x3m
– Biển in tên CDCR gắn khung formex
– 01 Cổng hoa lụa nghệ thuật 2,5x3m
– 04 Bộ bàn ghế không tựa, nơ bọc ghế
– 04 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 04 Tháp 3 tầng đựng bánh kẹo
– 04 Lọ hoa lụa để bàn đẹp
——————-
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Bộ bàn ghế không tựa, nơ bọc ghế: 150.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Có Tựa, nơ bọc ghế: 250.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Chiavarri cao cấp: 350.000đ/bộ
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.500.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 120N – 150N/m2
+ Có tính Phụ phí kích thước Phông, Cổng ngoài kích thước

>> BẤM CHỌN MẪU TRONG GÓI <<

trang trí tư gia trọn gói tại Hà Nội

COMBO-003 : 3.800.000đ

– 01 Phông hoa lụa nghệ thuật 3,5x3m
– Biển in tên CDCR gắn khung hoa lụa
– 01 Cổng hoa lụa nghệ thuật 2,5x3m
– 06 Bộ bàn ghế Có tựa, nơ bọc ghế
– 06 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 06 Tháp 3 tầng đựng bánh kẹo
– 06 Lọ hoa lụa để bàn đẹp
——————-
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Bộ bàn ghế không tựa, nơ bọc ghế: 150.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Có Tựa, nơ bọc ghế: 250.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Chiavarri cao cấp: 350.000đ/bộ
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.500.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 120N – 150N/m2
+ Có tính Phụ phí kích thước Phông, Cổng ngoài kích thước

>> BẤM CHỌN MẪU TRONG GÓI <<

trang trí tư gia trọn gói tại Hà Nội

COMBO-004 : 5.000.000đ

– 01 Phông hoa lụa nghệ thuật 3,5x3m
– Biển tên CDCR chữ cứng cắt CNC
– 01 Cổng hoa lụa nghệ thuật 2,5x3m
– 06 Bộ bàn ghế Chiavarri cao cấp
– 06 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 06 Tháp 3 tầng đựng bánh kẹo
– 06 Lọ hoa lụa để bàn đẹp
——————-
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Bộ bàn ghế Chiavarri cao cấp: 350.000đ/bộ
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.500.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 120N – 150N/m2
+ Có tính Phụ phí kích thước Phông, Cổng ngoài kích thước

>> BẤM CHỌN MẪU TRONG GÓI <<

trang trí tư gia trọn gói tại Hà Nội

COMBO-005 : 8.000.000đ

– 01 Phông hoa lụa nghệ thuật 3,5x3m
– Biển tên CDCR chữ cứng cắt CNC
– 01 Cổng hoa lụa nghệ thuật 2,5x3m
– 06 Bộ bàn ghế Chiavarri cao cấp, khăn tuỳ chọn
– 06 Bộ Ấm chén sứ cao cấp hạng sang
– 06 Tháp 3 tầng đựng bánh kẹo
– 06 Bát Hoa Tươi để bàn đẹp
——————-
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Bộ bàn ghế Chiavarri cao cấp theo gói: 500.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Louis đẳng cấp: 800.000đ/bộ
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.500.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 120N – 150N/m2
+ Có tính Phụ phí kích thước Phông, Cổng ngoài kích thước

>> BẤM CHỌN MẪU TRONG GÓI <<

Phông rạp đám cưới trọn gói tại Hà Nội

COMBO Nhà Rạp: từ 5.500.000đ

– 01 Nhà rạp rộng 20m2 trang trí đầy đủ ( trần, đèn, xung quanh, thảm cỏ trải sàn)
– 01 Phông hoa lụa nghệ thuật 3,5x3m
– Biển in tên CDCR gắn khung hoa lụa
– 01 Cổng hoa lụa nghệ thuật 2,5x3m
– 06 Bộ bàn ghế
– 06 Bộ Ấm chén sứ
– 06 Tháp 3 tầng đựng bánh kẹo
– 06 Lọ hoa lụa để bàn đẹp
——————-
Bổ sung gói theo yêu cầu:
+ Bộ bàn ghế không tựa, nơ bọc ghế: 150.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Có Tựa, nơ bọc ghế: 250.000đ/bộ
+ Bộ bàn ghế Chiavarri cao cấp: 350.000đ/bộ
+ Dựng rạp dưới 20m2: 2.500.000đ
+ Nhà rạp từ 20m2: 120N – 150N/m2
+ Có tính Phụ phí kích thước Phông, Cổng ngoài kích thước

>> BẤM CHỌN MẪU TRONG GÓI <<