Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo CB01

COMBO CB01 : 2.800.000đ

– Phông hoa lụa một chùm giữa
– Biển tên CDCR in fomex
– Cổng hoa lụa 2 chùm
– 6 Bộ bàn ghế không tựa, có khăn phủ và nơ bọc ghế
– 6 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 6 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 6 Lọ hoa lụa để bàn
– Thêm đèn nháy cho phông 200.000đ

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo CB02

COMBO CB02 : 3.200.000đ

– Phông hoa lụa mẫu 2 chùm + có đèn nháy
– Biển tên CDCR in fomex khung hoa lụa đẹp
– Cổng hoa lụa mẫu 4 chùm
– 6 Bộ bàn ghế không tựa, có khăn phủ và nơ bọc ghế
– 6 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 6 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 6 Lọ hoa lụa để bàn
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo CB03

COMBO CB03 : 4.000.000đ

– Phông hoa lụa mẫu 2 chùm + có đèn nháy
– Biển tên CDCR in fomex khung hoa lụa đẹp
– Cổng hoa lụa mẫu 4 chùm hoặc cắm kín
– 6 Bộ bàn ghế Banquet lưng cao, có khăn phủ
– 6 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 6 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 6 Lọ hoa lụa để bàn
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo VIP01

COMBO VIP01 : 4.500.000đ

– Phông hoa lụa mẫu 2 chùm + có đèn nháy
– Biển tên CDCR cắt chữ CNC
– Cổng hoa lụa mẫu 4 chùm hoặc cắm kín
– 6 Bộ bàn ghế Banquet lưng cao, có khăn phủ
– 6 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 6 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 6 Lọ hoa lụa để bàn
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo VIP02

COMBO VIP02 : 5.200.000đ

– Phông hoa lụa mẫu 2 chùm + có đèn nháy
– Biển tên CDCR cắt chữ CNC
– Cổng hoa lụa mẫu 4 chùm hoặc cắm kín
– 6 Bộ bàn ghế Chiavari, khăn phủ và voan buộc ghế
– 6 Bộ Ấm chén sứ trắng + đĩa kê chén
– 6 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 6 Lọ hoa lụa để bàn
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo VIP03

COMBO VIP03 : 6.500.000đ

– Phông hoa lụa nghệ thuật
– Biển tên CDCR cắt chữ CNC
– Cổng hoa lụa nghệ thuật
– 6 Bộ bàn ghế Chavari, khăn phủ cao cấp và voan buộc ghế
– 6 Bộ Ấm chén sứ hạng sang
– 6 Tháp đĩa 3 tầng đựng bánh kẹo
– 6 Lọ hoa lụa để bàn
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo VIP04

COMBO VIP04 : 8.800.000đ

– Phông hoa lụa nghệ thuật
– Biển tên CDCR cắt chữ CNC
– Cổng hoa lụa nghệ thuật
– 6 Bộ bàn ghế Chavari, khăn phủ cao cấp
– 6 Bộ Ấm chén sứ hạng sang
– 6 Khay để bánh kẹo sang trọng
– 6 Lẵng hoa tươi để bàn đẹp
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí

Trang trí đám cưới trọn gói tại Hà Nội Combo VIP05

COMBO VIP05 : 10.800.000đ

– Phông hoa lụa nghệ thuật
– Biển tên CDCR cắt chữ CNC
– Cổng hoa lụa nghệ thuật
– 6 Bộ bàn ghế Luois đẳng cấp, khăn phủ cao cấp
– 6 Bộ Ấm chén sứ hạng sang
– 6 Khay để bánh kẹo sang trọng
– 6 Lẵng hoa tươi để bàn đẹp
– Bộ đôn kê tráp hoặc 02 trụ hoa lụa trang trí

Trang trí nhà rạp đám cưới trọn gói tại Hà Nội

BÁO GIÁ NHÀ RẠP : 1.200.000đ

– Rạp không căng trần, thả lụa xung quanh: 1.200.000đ (Trên 20m giá 60.000đ/1m)
– Rạp không căng trần, có trang trí đèn rủ xung quanh, Có trải Thảm cỏ xanh: 1.600.000đ (Trên 20m giá 80.000đ/1m)
– Rạp rủ lọng trần, có trang trí đèn rủ xung quanh, Có trải Thảm cỏ xanh: 2.200.000đ (Trên 20m giá 110.000đ/1m).
– Rạp rủ lọng trần, Trang trí đèn chùm, đèn xung quanh, Có trải Thảm cỏ xanh: 2.600.000đ (Trên 20m giá 130.000đ/1m).