+100 ĐỘI HÌNH BÊ TRÁP TRUYỀN THỐNG: Nam sơ mi trắng + Nữ áo dài

Báo giá Nội Thành Hà Nội(5-7km): 100.000đ/bạn (Cả người và Quần Áo)

Đội bê tráp nam nữ truyền thống
Đội bê tráp nữ áo dài hồng truyền thống
Đội bê tráp nam nữ truyền thống
Đội bê tráp nam áo sơ mi trắng, cà vạt xanh
Bê tráp nam truyền thống áo sơ mi trắng quần âu cà vạt đỏ
Áo dài màu đỏ đội bê tráp nữ truyền thống
Đội bê tráp nữ áo dài hồng truyền thống
Đội bê tráp áp dài trắng hồng truyền thống
Đội bê tráp nam truyền thống sơ mi trắng quần âu
Đội bê tráp nữ áo dài vàng truyền thống
Đội bê tráp nam sơ mi trắng quần âu truyền thống
Áo dài nữ bê tráp truyền thống
Áo dài hồng truyền thống đội bê tráp